• Bán hàng trực tuyến
  Bán hàng Trực tuyến
  Mr Long
  096 389 1100
  longnv@atmvietnam.vn
  Ms Thúy
  098 271 2125
  thuyvt@atmvietnam.vn
  Khách hàng Doanh nghiệp
    Mr Long
   
  096 389 1100
    longnv@atmvietnam.vn
  KD Phân phối và Hỗ trợ Dự án
  Ms Thúy
  098 271 2125
  thuyvt@atmvietnam.vn
  Mr Trung
  094 273 1989
  trunglc@atmvietnam.vn
  Mr Thắng
  091 462 6282
  thangna@atmvietnam.vn
  Mr Long
  093 451 9559
  longnv@atmvietnam.vn
 • Khuyến mãi
 • Tin Tức
 • In hóa đơn điện tử
 • Tra cứu bảo hành
Hotline : +84.24 3855-1919
Giỏ hàng0

Notice: Undefined index: cat_right in /usr/local/www/atmvietnam.com.vn/public_html/template_cache/product_list.9af6b0c72fd88d8ab108c33b1111cec0.php on line 26
 • Bộ thu phát Wifi Aruba Instant IAP-325 (JW325A)

  Bộ thu phát Wifi Aruba Instant IAP-325 (JW325A)

  -3% Giá bán: 26.450.000 ₫ Giá khuyến mãi: 25.690.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch (JL256A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch (JL256A)

  -4% Giá bán: 76.980.000 ₫ Giá khuyến mãi: 74.537.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch (JL255A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch (JL255A)

  -3% Giá bán: 50.320.000 ₫ Giá khuyến mãi: 48.990.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch (JL262A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch (JL262A)

  -5% Giá bán: 62.360.000 ₫ Giá khuyến mãi: 59.650.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch (JL261A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch (JL261A)

  -5% Giá bán: 35.560.000 ₫ Giá khuyến mãi: 34.050.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch (JL258A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch (JL258A)

  -11% Giá bán: 22.350.000 ₫ Giá khuyến mãi: 20.050.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch (JL254A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch (JL254A)

  -3% Giá bán: 61.250.000 ₫ Giá khuyến mãi: 59.649.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch (JL253A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch (JL253A)

  -4% Giá bán: 42.150.000 ₫ Giá khuyến mãi: 40.468.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 48G 4SFP Switch (JL260A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 48G 4SFP Switch (JL260A)

  -3% Giá bán: 45.690.000 ₫ Giá khuyến mãi: 44.725.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 24G 4SFP Switch (JL259A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2930F 24G 4SFP Switch (JL259A)

  -4% Giá bán: 26.350.000 ₫ Giá khuyến mãi: 25.555.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2920-48G-POE+ 740W Switch (J9836A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2920-48G-POE+ 740W Switch (J9836A)

  -4% Giá bán: 82.360.000 ₫ Giá khuyến mãi: 79.351.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2920 48G POE+ Switch (J9729A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2920 48G POE+ Switch (J9729A)

  -7% Giá bán: 75.650.000 ₫ Giá khuyến mãi: 71.037.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2920 24G POE+ Switch (J9727A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2920 24G POE+ Switch (J9727A)

  -5% Giá bán: 52.650.000 ₫ Giá khuyến mãi: 50.462.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2920 48G Switch (J9728A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2920 48G Switch (J9728A)

  -7% Giá bán: 55.230.000 ₫ Giá khuyến mãi: 51.386.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2920 24G Switch (J9726A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2920 24G Switch (J9726A)

  -6% Giá bán: 37.890.000 ₫ Giá khuyến mãi: 35.777.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch (JL357A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch (JL357A)

  -3% Giá bán: 77.890.000 ₫ Giá khuyến mãi: 75.714.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch (JL355A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch (JL355A)

  -5% Giá bán: 63.690.000 ₫ Giá khuyến mãi: 60.614.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch (JL356A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch (JL356A)

  -6% Giá bán: 52.560.000 ₫ Giá khuyến mãi: 49.797.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch (JL354A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch (JL354A)

  -3% Giá bán: 42.450.000 ₫ Giá khuyến mãi: 41.206.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48G PoE+ 2SFP+ Switch (J9853A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48G PoE+ 2SFP+ Switch (J9853A)

  -6% Giá bán: 75.690.000 ₫ Giá khuyến mãi: 71.595.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48G PoE+ Switch (J9772A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48G PoE+ Switch (J9772A)

  -6% Giá bán: 44.560.000 ₫ Giá khuyến mãi: 41.990.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48G 2SFP+ Switch (J9855A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48G 2SFP+ Switch (J9855A)

  -8% Giá bán: 55.230.000 ₫ Giá khuyến mãi: 50.897.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24G PoE+ 2SFP+ Switch (J9854A)

  Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24G PoE+ 2SFP+ Switch (J9854A)

  -5% Giá bán: 46.560.000 ₫ Giá khuyến mãi: 44.536.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch HPE 1920S 48G 4SFP PPoE+ 370W Switch (JL386A)

  Thiết bị chuyển mạch HPE 1920S 48G 4SFP PPoE+ 370W Switch (JL386A)

  -3% Giá bán: 28.560.000 ₫ Giá khuyến mãi: 27.941.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Thiết bị chuyển mạch HPE 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Swch (JL385A)

  Thiết bị chuyển mạch HPE 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Swch (JL385A)

  -5% Giá bán: 22.340.000 ₫ Giá khuyến mãi: 21.410.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng