• Bán hàng trực tuyến
  Bán hàng Trực tuyến
  Mr Long
  096 389 1100
  longnv@atmvietnam.vn
  Ms Thúy
  098 271 2125
  thuyvt@atmvietnam.vn
  Khách hàng Doanh nghiệp
    Mr Long
   
  096 389 1100
    longnv@atmvietnam.vn
  KD Phân phối và Hỗ trợ Dự án
  Ms Thúy
  098 271 2125
  thuyvt@atmvietnam.vn
  Mr Trung
  094 273 1989
  trunglc@atmvietnam.vn
  Mr Thắng
  091 462 6282
  thangna@atmvietnam.vn
  Mr Long
  093 451 9559
  longnv@atmvietnam.vn
 • Khuyến mãi
 • Tin Tức
 • In hóa đơn điện tử
 • Tra cứu bảo hành
Hotline : +84.24 3855-1919
Giỏ hàng0

Notice: Undefined index: cat_right in /usr/local/www/atmvietnam.com.vn/public_html/template_cache/product_list.9af6b0c72fd88d8ab108c33b1111cec0.php on line 26
 • Máy trạm HP Z6 G4 Xeon 4214 Workstation SSD512GB (4HJ64AV)

  Máy trạm HP Z6 G4 Xeon 4214 Workstation SSD512GB (4HJ64AV)

  -17% Giá bán: 104.850.000 ₫ Giá khuyến mãi: 87.730.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm HP Z6 G4 Xeon 4214 Workstation SSD256GB (4HJ64AV)

  Máy trạm HP Z6 G4 Xeon 4214 Workstation SSD256GB (4HJ64AV)

  -17% Giá bán: 87.500.000 ₫ Giá khuyến mãi: 72.790.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm HP Z6 G4 Xeon 4214 Workstation (4HJ64AV)

  Máy trạm HP Z6 G4 Xeon 4214 Workstation (4HJ64AV)

  -17% Giá bán: 86.549.700 ₫ Giá khuyến mãi: 72.478.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm HP Z2 G4 Workstation- Intel Xeon E-2224G ( 8GC75PA )

  Máy trạm HP Z2 G4 Workstation- Intel Xeon E-2224G ( 8GC75PA )

  -9% Giá bán: 25.890.000 ₫ Giá khuyến mãi: 23.699.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm HP Z4 G4 Workstation- Intel Xeon 2102 ( 9UU81PA )

  Máy trạm HP Z4 G4 Workstation- Intel Xeon 2102 ( 9UU81PA )

  -6% Giá bán: 33.560.000 ₫ Giá khuyến mãi: 31.699.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm HP Z4 G4 Workstation- Intel Xeon 2104 ( 9UU16PA )

  Máy trạm HP Z4 G4 Workstation- Intel Xeon 2104 ( 9UU16PA )

  -5% Giá bán: 35.460.000 ₫ Giá khuyến mãi: 33.990.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3430 CTO SFF (42PT3430D01)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3430 CTO SFF (42PT3430D01)

  Giá khuyến mãi: Liên hệ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm HP Z6 G4 Workstation- Intel Xeon 4208 ( 8GA42PA )

  Máy trạm HP Z6 G4 Workstation- Intel Xeon 4208 ( 8GA42PA )

  -7% Giá bán: 47.230.000 ₫ Giá khuyến mãi: 44.350.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm HP Z4 G4 Workstation- Intel Xeon 2104 ( 7ZC11PA )

  Máy trạm HP Z4 G4 Workstation- Intel Xeon 2104 ( 7ZC11PA )

  -11% Giá bán: 38.560.000 ₫ Giá khuyến mãi: 34.690.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3620MT E3 1270v6 (42PT36D013)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3620MT E3 1270v6 (42PT36D013)

  -5% Giá bán: 38.950.000 ₫ Giá khuyến mãi: 37.200.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3620MT E3-1225v5 (42PT36D016)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3620MT E3-1225v5 (42PT36D016)

  -4% Giá bán: 26.879.000 ₫ Giá khuyến mãi: 25.990.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3620MT E3-1225v5 (42PT36D015)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3620MT E3-1225v5 (42PT36D015)

  -4% Giá bán: 24.560.000 ₫ Giá khuyến mãi: 23.674.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3620MT E3-1220 v5 (42PT36D028)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3620MT E3-1220 v5 (42PT36D028)

  -3% Giá bán: 28.460.000 ₫ Giá khuyến mãi: 27.740.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3620MT Core i7- 6700 (42PT36D014)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3620MT Core i7- 6700 (42PT36D014)

  -4% Giá bán: 26.450.000 ₫ Giá khuyến mãi: 25.508.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3620MT - i5 7600 (42PT36D029)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3620MT - i5 7600 (42PT36D029)

  -6% Giá bán: 23.658.000 ₫ Giá khuyến mãi: 22.450.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision T7820 -Intel Xeon Silver 4112 (42PT78DW26)

  Máy trạm Workstation Dell Precision T7820 -Intel Xeon Silver 4112 (42PT78DW26)

  Giá khuyến mãi: 116.404.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower T7820 - Intel Xeon Silver 4112 (42PT78DW25)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower T7820 - Intel Xeon Silver 4112 (42PT78DW25)

  Giá khuyến mãi: 111.554.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower T7820 - Intel Xeon Silver 4110 (42PT78D024)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower T7820 - Intel Xeon Silver 4110 (42PT78D024)

  Giá khuyến mãi: 69.278.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower T7820 - Intel Xeon Bronze 3106 (42PT78D023)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower T7820 - Intel Xeon Bronze 3106 (42PT78D023)

  Giá khuyến mãi: 64.737.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower T7820 - Intel Xeon Bronze 3106 (42PT78D022)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower T7820 - Intel Xeon Bronze 3106 (42PT78D022)

  Giá khuyến mãi: 69.600.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower T7820 - Intel Xeon Bronze 3104 (42PT78D021)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower T7820 - Intel Xeon Bronze 3104 (42PT78D021)

  Giá khuyến mãi: 51.145.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 7810 -Intel Xeon E5-2630 v4 (42PT78DW05)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 7810 -Intel Xeon E5-2630 v4 (42PT78DW05)

  Giá khuyến mãi: 118.800.000 ₫ ✆ Hết hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3630 -Intel Xeon E2174G (42PT3630DW01)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3630 -Intel Xeon E2174G (42PT3630DW01)

  Giá khuyến mãi: 45.446.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3630 -Intel Xeon E-2124G (42PT3630D06)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3630 -Intel Xeon E-2124G (42PT3630D06)

  Giá khuyến mãi: 25.039.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3630 -Intel Xeon E-2124G (42PT3630D05)

  Máy trạm Workstation Dell Precision Tower 3630 -Intel Xeon E-2124G (42PT3630D05)

  Giá khuyến mãi: 28.470.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng