• Bán hàng trực tuyến
  Bán hàng Trực tuyến
  Mr Long
  096 389 1100
  longnv@atmvietnam.vn
  Ms Thúy
  098 271 2125
  thuyvt@atmvietnam.vn
  Khách hàng Doanh nghiệp
    Mr Long
   
  096 389 1100
    longnv@atmvietnam.vn
  KD Phân phối và Hỗ trợ Dự án
  Ms Thúy
  098 271 2125
  thuyvt@atmvietnam.vn
  Mr Trung
  094 273 1989
  trunglc@atmvietnam.vn
  Mr Thắng
  091 462 6282
  thangna@atmvietnam.vn
  Mr Long
  093 451 9559
  longnv@atmvietnam.vn
 • Khuyến mãi
 • Tin Tức
 • In hóa đơn điện tử
 • Tra cứu bảo hành
Hotline : +84.24 3855-1919
Giỏ hàng0

Notice: Undefined index: cat_right in /usr/local/www/atmvietnam.com.vn/public_html/template_cache/product_list.9af6b0c72fd88d8ab108c33b1111cec0.php on line 26
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540 M4- S26361-K1567-V408-S4116

  Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540 M4- S26361-K1567-V408-S4116

  -3% Giá bán: 121.320.000 ₫ Giá khuyến mãi: 118.250.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540 M4- S26361-K1567-V408-S4114

  Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540 M4- S26361-K1567-V408-S4114

  -5% Giá bán: 109.890.000 ₫ Giá khuyến mãi: 104.610.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540 M4- S26361-K1567-V408-S4110

  Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540 M4- S26361-K1567-V408-S4110

  -4% Giá bán: 98.790.000 ₫ Giá khuyến mãi: 95.040.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540 M4- S26361-K1567-V408-S4108

  Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540 M4- S26361-K1567-V408-S4108

  -5% Giá bán: 98.560.000 ₫ Giá khuyến mãi: 94.160.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2530 M4- S26361-K1592-V401-S4116

  Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2530 M4- S26361-K1592-V401-S4116

  -7% Giá bán: 123.560.000 ₫ Giá khuyến mãi: 115.500.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2530 M4- S26361-K1592-V401-S4114

  Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2530 M4- S26361-K1592-V401-S4114

  -7% Giá bán: 108.980.000 ₫ Giá khuyến mãi: 102.300.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2530 M4- S26361-K1592-V401-S4110

  Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2530 M4- S26361-K1592-V401-S4110

  -4% Giá bán: 95.650.000 ₫ Giá khuyến mãi: 92.400.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2530 M4- S26361-K1592-V401-S4108

  Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2530 M4- S26361-K1592-V401-S4108

  -5% Giá bán: 95.650.000 ₫ Giá khuyến mãi: 91.300.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy TX2550 M4- S26361-K1596-V224-S4114

  Máy Chủ Fujitsu Primergy TX2550 M4- S26361-K1596-V224-S4114

  -4% Giá bán: 113.260.000 ₫ Giá khuyến mãi: 108.900.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy TX2550 M4- S26361-K1596-V224-S4110

  Máy Chủ Fujitsu Primergy TX2550 M4- S26361-K1596-V224-S4110

  -4% Giá bán: 102.365.000 ₫ Giá khuyến mãi: 98.670.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540M2- S26361-K1566-V401-E5-2620v4

  Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540M2- S26361-K1566-V401-E5-2620v4

  -7% Giá bán: 75.360.000 ₫ Giá khuyến mãi: 70.620.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540M2 E5-2609v4 S26361-K1566-V401

  Máy Chủ Fujitsu Primergy RX2540M2 E5-2609v4 S26361-K1566-V401

  -7% Giá bán: 72.360.000 ₫ Giá khuyến mãi: 67.320.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy TX1310 M3 Intel Xeon E3-1225v6

  Máy Chủ Fujitsu Primergy TX1310 M3 Intel Xeon E3-1225v6

  -9% Giá bán: 38.980.000 ₫ Giá khuyến mãi: 35.640.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
 • Máy Chủ Fujitsu Primergy TX1310 M3 Intel Xeon E3-1205V6

  Máy Chủ Fujitsu Primergy TX1310 M3 Intel Xeon E3-1205V6

  -8% Giá bán: 29.650.000 ₫ Giá khuyến mãi: 27.280.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng